Financiële steun aan verenigingen uit de omgeving!

Toren ondersteuningsfonds

Financiële steun aan verenigingen uit de omgeving!

Het Toren ondersteuningsfonds

Weekblad De Toren ontvangt wekelijks aanvragen met het verzoek om sponsoring. De verzoeken kunnen we helaas niet allemaal inwilligen. Om toch initiatieven te kunnen steunen die gericht zijn op versterking van het maatschappelijke, economische, sociale of culturele leven in de lokale gemeenschap is het Toren Ondersteunings Fonds opgericht.

De aanvragen voor sponsoring worden beoordeeld door de bestuursleden van het Toren Ondersteunings Fonds. De bestuursleden beslissen vervolgens of er een bedrag uit het Toren Ondersteunings Fonds wordt uitgekeerd.

Over het besluit kan niet worden gecorrespondeerd.